Gemenskapens Pris

Publicerad som krönika i Skånska Dagbladet 20/8 2013 För ungefär två år sedan satt jag i en liten tejpad ruta på ett golv tillsammans med 50 andra förstaårsstudenter vid Lantmästarprogrammet i Alnarp, omringade av äldre studenter i blazers. Klockan var väl runt 4 på...