Mångfalden

Vi här på Jannelunds gård har alltid sett oss som producenter av ekosystemtjänster; av biologisk mångfald, av pollinering, sånt som mänskligheten inte kan leva utan helt enkelt. Det handlar om att vara planetskötare, och den viktigaste produkt som kan komma ur en gård.

Antalet vilda bin och insekter överlag minskar tyvärr drastiskt idag, till stor del på grund av jordbrukets utbredande av monokulturer, och användning av giftiga bekämpningsmedel. Här på Jannelund tänker vi annorlunda. Allt vi gör är en motsats till det storskaliga, monokulturella. Vi håller hotade lantraser av får, kor, grisar och höns. Vi odlar en mångfald av olika sorters grödor, även med stor variation inom grödorna, s.k. kultursorter av spannmål, ärtor och grönsaker. Att se många insekter, fåglar, örter, blommor är det bästa betyget på det vi gör.

Vi tänker att du stödjer vårt arbete genom att handla hos oss, besöka oss och berätta om oss, men vill också erbjuda möjligheten att betala enbart för arbetet för biologisk mångfald. Symboliskt sår vi varje år ytor med blommor för vilda pollinatörer – det är symboliskt i den mening att den ytan får tala för allt annat vi gör, för det är där den verkliga skillnaden finns. Men ibland förstår man bättre av att se blommorna och bina med egna ögon i ett hav av blommor.

För 200 kr blir du ansvarig för 200 kvadratmeter blommor och mat till vilda bin och humlor. I samband med betalningen ber vi dig att skicka ett mail till adam@jannelundsgard.se så ger vi dig ett kvitto och bevis på din insats.

Klöverhumla på rödklöver / foto: Petter Haldén

Bli planetskötare tillsammans med oss

Ge ditt bidrag enkelt via Pollinering-produkten i vår webbutik.

Njut av naturlig mat

gårdsbutik
webbutik
pop up restaurang