Kulturspannmålen

Makt över frön

På Jannelunds Gård övergår vi alltmer till äldre spannmålssorter och kultursorter, av flera anledningar. Modern växtförädling har år efter år, decennium efter decennium, inriktats på att få fram sorter som avkastar mer.  Vid förädlingen har man också räknat med förutsättningarna att man ständigt tillför frätande konstgödning och besprutar med bekämpningsmedel – något som vi inte gör här. Vid förädlingen har man tappat viktiga egenskaper som finns naturligt hos växterna, och fyller funktioner – allt i jakten på en allt högre skörd. Läs om de viktiga egenskaperna i det gröna fältet.

En matrevolution

I dagsläget kontrollerar fem företag 75 procent av det utsäde som säljs över hela världen. Dessa företag äger också de flesta patenten, det vill säga makten över maten. Företagen som äger makten över fröerna säljer även lantbrukskemikalier och konstgödning som behövs för att sorterna ska kunna odlas och avkasta så högt som de genetiskt tvingas att göra. Makt över fröet som ska leverera maten som alla behöver är makt över människor. En makt vi är vana vid i vår del av världen, men som snabbt sprider sig i länder som är fattigare än vårt. När makten över maten är fullkomlig och koncentrerad till en handfull företag, när bonden inte äger sitt eget utsäde eller skörden hen odlar fram – då behövs inga arméer för att upprätthålla världsmakten. Det mänskliga ansvaret försvinner, och även tilliten människa till människa. Därför är det en revolution att odla äldre sorter. Det är att äga sin mat och att ta tillbaka makten över maten.

kulturspannmål

Viktiga egenskaper

Vi använder kulturspannmålen för att vi anser dess egenskaper är viktiga.

 • Längre strå och mer bladmassa.

  Det är bra för att det växer ifrån ogräset och kväver detta genom sin stora bladmassa. Mindre behov av att använda bekämpningsmedel alltså.

 • Ett djupare rotsystem

  Vilket bättre kan leta upp vatten och näring på ett större markdjup. En äldre sort kan alltså vara mer tålig mot torka och klara sig bättre på markens näring.

 • Smaken skiljer definitivt

  På samma sätt som att en tomat som odlats med enbart mängd i åtanke mest består utav vatten – men helt utan smak. Hög avkastning betyder urvattnad smak.

 • Proteinsammansättningen

  Glutenintolerans blir ett allt större folkhälsoproblem idag. Samtidigt som mängden gluten ökat markant i moderna sorter av brödvete, för att man enkelt ska kunna baka fluffiga bröd i industrin. Samband?

 • Innehåll av mikronäringsämnen

  Äldre sorter tar upp mikronäringsämnen på andra sätt än de moderna sorterna. Detta är mycket sortberoende och mer analyser behövs, men många menar att äldre sorter kan vara mer hälsosamma av den anledningen.

Våra grödor

Solhavre (SOL II)

Kom ut på marknaden 1943. Ett långt strå och extra gul färg kännetecknar sorten. Även bra stråstyrka och kvalitet. Extra kul är att farfar Arne odlade just den här havresorten på gården. Nu är den tillbaka. Blir till Oatly-havredryck.

Vårråg (Petkus)

På 1870-talet infördes vårrågen Petkus till Sverige, och blev då utgångsmaterial för den fortsatta svenska rågförädlingen. Sorten togs fram av släkten von Lochow på godset Petkus i Brandenburg, Tyskland. Hos oss mals den hos Kullens Kvarn och bakas på hos LOKAL Ekologiskt surdegsbröd.

Nakenhavre

Havre utan skal, en äldre oförädlad havresort med mer näring, energi och fett än vanlig havre. Säljs via Kullens Kvarn och kan användas t.ex. som ris.

Maltkornet Chevalier

Ett viktorianskt maltkorn, ursprung i England och 1820-tal. Kanske får någon ölbryggare i Sverige snart lägga vantarna på den?

Emmervete

Vit emmer som sås på våren. Emmervete började odlas i Norden omkring 3900 år f.Kr. Mals och bakas på hos LOKAL Ekologiskt surdegsbröd. Mals och säljs även som mjöl hos Kullens kvarn.

Speltvete

Även kallat dinkel. Vi odlar en lantsort som härstammar från Gotland. Speltvetet uppstod någon gång mellan 6000 och 5000 år f.Kr. Vi säljer vårt speltvete till Kullens kvarn som i sin tur maler och säljer det vidare till hemmabagare och mindre hantverksbagerier.

Du som maler själv i hemmakvarn kan köpa spannmål som helkärna av oss i vår webbutik. Minsta kvantitet av en sort är 10 kg och beställningen hämtas efter överenskommelse på gården. 

Njut av naturlig mat

gårdsbutik
webbutik
pop up restaurang