Till blivande lantmästare

Publicerad som krönika i Land Lantbruk 5/3 2014 Idag skriver jag min sista tentamen som lantmästare, i Uppsala. Tre omvälvande år börjar gå mot sitt slut. Av flera skäl valde jag att läsa mitt tredje och sista år vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) Ultuna istället...

Gemenskapens Pris

Publicerad som krönika i Skånska Dagbladet 20/8 2013 För ungefär två år sedan satt jag i en liten tejpad ruta på ett golv tillsammans med 50 andra förstaårsstudenter vid Lantmästarprogrammet i Alnarp, omringade av äldre studenter i blazers. Klockan var väl runt 4 på...