Omställningen till ett mer hållbart, resilient och diversifierat lantbruk har följts av bland andra Elin Röös (forskare vid SLU) och Line Gordon (forskare vid Stockholm Resilience Centre), genom datainsamling och analys i fem års tid.