Jag heter Adam Arnesson, är 24 år gammal och något så ovanligt som ekologisk fårbonde. Tillsammans med mina föräldrar driver jag Jannelunds Gård, som ligger utanför Örebro. På gården finns i dagsläget 100 tackor, som varje år föder upp ungefär 250 lamm.

Gården har varit KRAV-certifierad sedan 1994, och det är något som är väldigt viktigt för oss. För vår del innebär det i korthet att vi inte besprutar våra grödor med gift, att vi inte använder miljöbelastande konstgödning, att djuren får mer utrymme och mer möjlighet att leva ut naturliga beteenden; att djuren i stort sett bara betar och äter gräs. Ja, det går att räkna upp en hel del saker. Jag brukar sammanfatta det som att vi i större grad samarbetar och lever i symbios med naturen, istället för att motarbeta den.

Biologisk mångfald – vår främsta produkt

Att se glada djur leva ett gott liv, så nära ”naturligt” det bara går, gör mig glad. Det gör mig också glad att se den förändring som gården och närmiljön runt gården genomgått under de senaste 20 åren. Mer blommor och örter i dikeskanterna, fler insekter, fler fjärilar, fler småfåglar och rovfåglar. Det är inte en statistiskt säkerställd förändring, men väl en synlig sådan. Det symboliserar att min roll som bonde inte bara är att framställa livsmedel. Min främsta uppgift är kanske att bibehålla en biologisk mångfald och öppna marker. Att det sedan blir kött av mina får kan kanske ses som en positiv bieffekt, som naturligtvis ska utnyttjas.

En modern bonde

Att vara bonde är långt ifrån detsamma som vad det var för 100, 50, eller bara 10 år sedan. Två tydliga riktlinjer kan synas i form av det rationella, anonyma industrijordbruket och det mindre, personliga mervärdesjordbruket. Jag anser mig själv tillhöra det senare. Jag vill att de som köper kött av mig ska vilja betala lite extra för det jag beskrivit ovan. Det är lika mycket min affärsidé att minska den kunskapsbrist som finns om matens ursprung, som att sälja kött. Det är tyvärr en utmaning idag, med den rätt stora klyfta som finns mellan stad och land. Som bonde i Mullhyttan rör man sig ofta i liknande umgängeskretsar, precis som man som programmerare i Stockholm rör sig i sina kretsar. För min del har Twitter varit ett utmärkt hjälpmedel för att bygga broar mellan dessa miljöer.

Ekologiskt lammkött på Twitter

Vi säljer en stor del av våra lamm till Stockholm i dagsläget, till kunder som enbart har hittat oss genom Twitter. Att vara bonde idag handlar precis lika mycket om förmågan att kunna hitta sådana lösningar, som att kunna köra traktor. Men det förutsätter också ett genuint intresse för mat och dess ursprung hos människor. Det finns mycket kvar att göra, men en markant medvind känns i ryggen.

Här kommer du att kunna följa arbetet på gården, fåråret från lamning till höstslakt, men också mitt liv som ung ekobonde med stort intresse för omvärlden.