”Andrea Caucino bor i Biella-provinsen i Norra Italien. Den stenrika borgmästarens fattiga son, som vänt ryggen till samhället, barrikaderar sig i lagården med sina kor mot den bistra kylan. Han skottar sig igenom en meter snö för att ta sig till det lilla mejeriet där han återigen ska värma mjölken och bryta ostmassan.

De hade underskattat honom, bönderna som fortsätter att sälja sin mjölk till mejerierna för ingenting. Han, nybörjaren, som lyckats genom att vända sig direkt till konsumenterna, i ett Italien som håller på att rasa samman. Han hade stannat kvar, och nu utkämpar han ett krig – en revolution. Hans armé består av 16 kor, och den här kvällen kämpar de tillsammans mot Sibiriens kyla.”

Ur: Marina Bellezza av Silvia Avallone

Vi på Jannelunds Gård vill rädda världen. Våra övergripande drivkrafter i allt vi gör är att göra världen till en bättre plats att leva på för alla människor, djur och växter. Vi ser på oss själva som planetskötare och vill skapa framtidens hållbara lantbruk.

Ett hållbart lantbruk kan vara en mängd olika saker. I vårt fall innehåller det tre stora delar:

  • Miljö & klimat
  • Djurvälfärd
  • Förädling & gastronomi.

Den hållbara gården

Jannelunds Gård ska förena allt detta i en gård. Goda exempel behövs för att visa vad framtidens hållbara lantbruk är. Mått för näringsläckage, koldioxidutsläpp, biologisk mångfald, hållbar livsmedelskonsumtion med mera ska användas som grund för att skapa en rimlig balans mellan djur och växtodling. Storskalig djuruppfödning kommer aldrig existera på Jannelunds Gård. Djurens huvudsakliga uppgift är att skapa biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Vi ska med småskalig uppfödning av lantraser kombinera djurhållning och växtodling på ett hållbart sätt. Djuretik och djurvälfärd ska vara högsta prioritet. Med gott samvete kan man äta kött från gårdens djur och veta att de bidragit till biologisk mångfald och skapat ekosystemtjänster. Djuren får uppleva minimalt med stress under slaktögonblicket som sker på gårdens framtida slakteri och utförs av personer som hanterat djuren förut.

Gastronomi och sensorik knyter samman ansvaret för djuren och jorden med kärleken till maten. Smak och upplevelsen av en måltid kommer att bli allt viktigare i framtiden, vare sig det gäller en lufttorkad fårsalami från lantrasen Svensk Finull, eller ett bröd bakat på mjöl från vår kultursort av råg. Gårdens alla produkter ska förädlas i längsta möjliga mån, och allt ska utnyttjas för att minimera resursslöseri.

Mer växtprotein till människor

För att skapa en hållbar livsmedelsproduktion tror vi att köttkonsumtionen överlag måste minska. Vi är också övertygade om att så kommer att bli fallet inom en snar framtid. Djur fyller en central plats på Jannelunds Gård idag, och kommer att fortsätta göra det på ett eller annat vis. Men istället för att rationalisera och utöka vår djuruppfödning ser vi odling av växtprotein för humankonsumtion som en stor möjlighet. Under 2016-2017 genomför vi flertalet provodlingar som kommer att resultera i en långsiktig omställning av gården. Förhållandet mellan mängden protein från kött och växter som lämnar gården, kommer att förändras.

”När människan tog omvägar och sökte det oändamålsenliga, då gick hon ifrån naturen. Jag menar således med en återgång till naturen en återgång till det ändamålsenliga.”

August Strindberg, 1885

Allt detta ska leda fram till ett ekonomiskt hållbart lantbruk, som också skapar social samhällsnytta genom arbetstillfällen. Goda, långsiktiga kundrelationer och starka affärspartners kommer att vara centrala i skapandet av framtidens hållbara gård. Genom att uppnå detta kommer Jannelunds Gård att vara en spjutspets i många avseenden. Vi ska driva utvecklingen framåt inom djurvälfärd, hållbart jordbruk, gastronomi och samtidigt visa att det går att göra det ekonomiskt lönsamt.

Målet?

År 2020 ska vi kunna påstå att Jannelunds Gård drivs som framtidens hållbara lantbruk med utgångspunkt från målindelningarna miljö, klimat, djurvälfärd, förädling och gastronomi. Gården ska kunna försörja minst tre personer och ha ett ekonomiskt resultat som ger förutsättningar för fortsatta investeringar. Sedan gäller Sky is the limit.