Organic Sweden: Från lågpris till prisvärdhet

Organic Sweden: Från lågpris till prisvärdhet

Bild: Charlotte Bladh André, ordförande Organic Sweden. Det har länge pratats om varför fler inte ställer om till ekologiskt lantbruk, och frågan halkar gärna in på samma gamla vanliga spår: mer betalt och mer politiskt stöd. Nu känns det däremot som att vi börjar...